Strona główna » Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

BIP PUW ma za zadanie ułatwić odnalezienie informacji znajdujących się w serwisie internetowym Urzędu, w szczególności w zakresie struktury organizacyjnej oraz kompetencji zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu.

Konstruując stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej staraliśmy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to również Państwu korzystanie z naszego serwisu, stanowiącego część ogólnopolskiej sieci BIP.

Informacje o tym, w jaki sposób odnaleźć poszukiwane zagadnienie uzyskają Państwo w  instrukcji obsługi naszej strony .

W celu uzyskania dostępu do informacji publicznej, która nie jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, należy wypełnić wniosek znajdujący się w module Informator klienta – Udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek ten, podobnie jak inna korespondencja kierowana do PUW, może być doręczona:

1) w formie papierowej:

 • pocztą na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w kancelarii Urzędu (pokój 27).

2) elektronicznie – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

 • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy PUW, w kancelarii Urzędu (pokój 27), klientowi wystawione zostanie urzędowe poświadczenie przedłożenia w postaci papierowej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PUW:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
 • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: (*.doc, *.docx, *.gif, *.jpg (jpeg), *.ods, *.odt, *.pdf, *.png, *.rtf, *.svg, *.tif (tiff), *.txt, *.xls, *.xlsx, *.xml),
 • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
 • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie ww. wymagań – nie będą one wprowadzone do funkcjonującego w PUW systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (e-Dok) i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

Usługi jakie można zrealizować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP:

 1. Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
 2. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym.
 3. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa.
 4. Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie – ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów.
 5. Oświadczenia wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego.
 8. Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/ Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 9. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
 10. Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia.
 11. Przeprowadzanie egzaminów w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej.
 12. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 13. Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 14. Pismo ogólne do urzędu.
 15. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych.
 16. Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie.

 

Historia zmian:

 • 9 kwietnia 2014, godz. 11:57, użytkownik: Paweł Szajna
Pokaż wszystkie