Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego

Informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego mogą być wykonywane zdjęcia oraz nagrywane filmy, co wiąże się z utrwaleniem wizerunku osób w nich uczestniczących. Wydarzenia te mają charakter ogólnodostępnych imprez publicznych.

Zdjęcia oraz filmy wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń mogą zostać wykorzystane do prezentowania i promowania działań Wojewody Podkarpackiego w przestrzeni publicznej (strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, profil na portalu społecznościowym Facebook).

Utrwalony materiał będzie miał charakter poglądowy, a wizerunek osób będzie stanowił jedynie element całości (fotografii lub nagrania z wydarzenia) i tylko w takim przypadku będzie rozpowszechniany w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
  • dane osób (wizerunek) uczestniczących w wydarzeniach o charakterze publicznym przetwarzane są w celu prezentowania działań Wojewody Podkarpackiego w przestrzeni publicznej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 lat od momentu ich publikacji; 
  • odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby, które zapoznają się ze zdjęciami i filmami zarejestrowanymi podczas wydarzeń organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego a rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej przy pomocy ogólnodostępnych mediów (strona internetowa PUW w Rzeszowie oraz profil na portalu społecznościowym Facebook), podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych przez PUW w Rzeszowie umów (np. na świadczenie usług serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym stron internetowych, wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych w PUW w Rzeszowie);
  • możliwość utrwalenia wizerunku (przetwarzanie danych) podczas wydarzenia jest ściśle powiązana z dobrowolnym udziałem w tym wydarzeniu;
  • osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, usunięcia danych w odniesieniu do wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz w nagraniach z wydarzenia, publikowanych na stronie internetowej PUW w Rzeszowie i portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO;
  • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
  • dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

Historia zmian:

  • 9 marca 2020, godz. 10:25, użytkownik: Katarzyna Nalepa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×