Punkt kontaktowy RODO

  1. „Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w głównej siedzibie Urzędu (Rzeszów,
    Grunwaldzka 15) i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu.
  2. Do głównych zadań „Punktu kontaktowego RODO” należy:
  • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
  • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;
  • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie art. 16-20 RODO;
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
  • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Historia zmian:

  • 28 lutego 2020, godz. 11:27, użytkownik: Katarzyna Nalepa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×