Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji rozmów telefonicznych

W związku rejestracją rozmów telefonicznych kierowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, informujemy, że:

  • administratorem danych zarejestrowanych w systemie archiwizacji rozmów telefonicznych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
  • rejestracja rozmów telefonicznych obejmuje nr tel. 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie oraz nr tel. 17 867-12-38, 17 867-18-64 obsługiwane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i prowadzona jest w celu utrwalania i potwierdzania sytuacji dotyczących obsługi przez służby Wojewody Podkarpackiego zgłoszeń o wystąpieniu zdarzenia lub zagrożenia;
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest: 6 i 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, 16, ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku z art. 6 ust 1 lit c. RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • zarejestrowane nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 lat od momentu zarejestrowania rozmowy;
  • nagrania z systemów archiwizacji nagrań mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wojewody Podkarpackiego oraz Policji, Prokuraturze, sądom;
  • osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych (nagrań rozmów telefonicznych) na podstawie art. 15 RODO, żądania usunięcia danych (nagrań rozmów telefonicznych) z jej udziałem na zasadach określonych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO;
  • w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych w systemie archiwizacji nagrań rozmów telefonicznych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Historia zmian:

  • 28 lutego 2020, godz. 08:02, użytkownik: Katarzyna Nalepa

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×