Zasady przyjmowania petycji w PUW

Komórką organizacyjną koorydnującą rozpatrywanie petycji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie jest Oddział Obsługi Klienta w Biurze Wojewody.

Informacje dotyczące ogólnych zasad składania i rozpatrywania petycji można uzyskać po numerem telefonu: 17 867-12-12,

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 16:00.

Petycję kierowaną do Wojewody Podkarpackiego można przesłać:

1) na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
                  ul. Grunwaldzka 15
                  35-959 Rzeszów;

2) na numer faksu: 17-867-19-50; 

3) na adres e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl;

4) na skrzynkę ESP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP (konieczne jest w tym przypadku posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na ePUAP).

Petycję można również złożyć osobiście w kancelarii Urzędu (na parterze, pokój 27), w godzinach pracy Urzędu:

1) w formie pisma;

2) na elektronicznym nośniku danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD), nadawcy wystawiane jest urzędowe poświadczenie przedłożenia w postaci papierowej.

Do złożenia petycji można wykorzystać znajdujący się w załączeniu przykładowy wzór formularza petycji składanej do Wojewody Podkarpackiego.

Historia zmian:

  • 7 stycznia 2019, godz. 14:37, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×