Przedmiot skargi lub wniosku

1. Skarżyć możemy się w szczególności na:

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesu skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. Wnioski możemy składać w celu:

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Historia zmian:

  • 20 lutego 2017, godz. 13:08, użytkownik: Barbara Dzirba

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×