Przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu, niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad, wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek

Historia zmian:

  • 7 marca 2019, godz. 12:39, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie