Przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich z obiektami towarzyszącymi, lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2017, godz. 14:00, użytkownik: Katarzyna Machowska