Przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich, niektórych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego

Historia zmian:

  • 7 marca 2019, godz. 12:45, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie