Wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi

Historia zmian:

  • 6 marca 2019, godz. 12:25, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie