Wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek

Historia zmian:

  • 6 marca 2019, godz. 12:33, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie