Wydawanie pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: sieci przesyłowych, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2017, godz. 14:21, użytkownik: Katarzyna Machowska