Wydawanie pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2017, godz. 13:33, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie