Wydawanie pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego

Historia zmian:

  • 6 marca 2019, godz. 12:36, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie