Informacja o zmianie przepisów

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW

 

Z dniem 10 października 2007r. Prezydent RP zaprzestanie nadawać odznaczenie – Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (wynika to z art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach – Dz. U. Nr 123 poz. 848).

W to miejsce został przywrócony, ustanowiony przez Sejm RP w 1938r., trzystopniowy MEDAL ZA DLUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (art. 1 pkt. 8 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 2007r.).

Będzie on nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, czyli za wieloletnią, sumienną pracę zawodową na polu szeroko rozumianej działalności propaństwowej. Wnioski o nadanie tego odznaczenia przedstawiają Prezydentowi między innymi wojewodowie.

Historia zmian:

  • 5 marca 2014, godz. 09:38, użytkownik: Katarzyna Machowska