Informacja dotycząca wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Informacja dotycząca wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

 

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 2006 r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Co to jest biometria?

Możemy wyróżnić dwa główne aspekty biometrii:

        1. Biometrię fizyczno – biologiczną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się ich fizyczno – biologicznymi cechami i właściwościami:

        – linie papilarne,

        – geometria dłoni,

        – kształt twarzy,

        – cechy tęczówki,

        – cechy siatkówki,

        – geometria ucha

        – geometria stopy.

        2. Biometrię behawioralną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się specyficznymi cechami i właściwościami ich zachowania:

        – parametry głosu,

        – wzór podpisu,

        – dynamika i sposób naciskania klawiszy.

Funkcje biometrii

Po pierwsze techniki biometryczne powinny identyfikować, czyli porównywać wszystkie z wymienionych cech ( zarówno fizyczno – biologiczne, jak i behawioralne). Dla przykładu chodzi tutaj o porównanie jednego konkretnego odcisku palca ze wszystkimi wzorami biometrycznymi dostępnymi w bazie danych.

Po drugie techniki biometryczne powinny weryfikować te cechy, a zatem albo je autoryzować, albo odrzucać. Dla przykładu pozytywna identyfikacja jednego konkretnego odcisku palca z jednym z dostępnych w bazie danych prowadzi do autoryzacji, zaś w przypadku negatywnej identyfikacji mamy do czynienia z odrzuceniem.

Historia zmian:

  • 20 lutego 2017, godz. 08:23, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×