Informacja o warunkach wjazdu obywateli polskich do Kanady tylko na podstawie paszportu biometrycznego

Od 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd obywateli polskich do Kanady

tylko na podstawie paszportu biometrycznego

        Z dniem 1 marca 2008 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:

  • do 31 grudnia 2008 r. bezwizowy wjazd do Kanady możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów czytanych maszynowo – posiadacze innych paszportów obowiązani są do wnioskowania o wizę,
  • w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2011 r. bezwizowy wjazd na terytorium Kanady możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych wydawanych od 28 sierpnia 2006 r., tj. dokumentów, w których w formie elektronicznej umieszczony jest wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. dodatkowo w formie elektronicznej umieszczane będą odciski palców posiadacza dokumentu paszportowego,
  • po 1 stycznia 2011 r. obowiązek posiadania paszportów biometrycznych będzie dotyczył wszystkich obywateli polskich, w tym także wjeżdżających do Kanady na podstawie wizy.

          Tak więc, po 1 stycznia 2009 r. bezwizowy wjazd do Kanady będzie możliwy tylko dla osób posiadających paszporty biometryczne. Od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych, przy wjeździe do Kanady wymagana będzie wiza na pobyt czasowy.

          Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren tego kraju.

Historia zmian:

  • 20 lutego 2017, godz. 08:24, użytkownik: Katarzyna Machowska