Zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, urodzonego w okresie ważności tej wizy lub zezwolenia

Historia zmian:

  • 20 lutego 2019, godz. 10:05, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie