Zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, urodzonego w okresie ważności tej wizy lub zezwolenia

Historia zmian:

  • 4 czerwca 2018, godz. 10:15, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie