Drukuj

Zezwolenie na pobyt czasowy dla prowadzącego życie rodzinne z obywatelem polskim, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii