Zezwolenie na pobyt czasowy dla prowadzącego życie rodzinne zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z obywatelem polskim, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Historia zmian:

  • 20 lutego 2019, godz. 09:47, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie