Zezwolenie na pobyt czasowy dla prowadzącego życie rodzinne zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z obywatelem polskim, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Historia zmian:

  • 4 czerwca 2018, godz. 10:09, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie