Zezwolenie na pobyt czasowy dla prowadzącego życie rodzinne zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z obywatelem polskim, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Historia zmian:

  • 31 stycznia 2020, godz. 13:28, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie