Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka cudzoziemca posiadającego pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE

Historia zmian:

  • 4 czerwca 2018, godz. 11:15, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie