Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka cudzoziemca posiadającego pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE

Historia zmian:

  • 6 lutego 2020, godz. 14:10, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie