Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka cudzoziemca posiadającego pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE

Historia zmian:

  • 20 lutego 2019, godz. 12:11, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie