Drukuj

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadającego status uchodźcy, objętego ochroną uzupełniającą lub posiadającego zgodę na pobyt ze względów humanitarnych