Powiadomienie o powołaniu, podziale lub zniesieniu kościelnej osoby prawnej, zmianach dotyczących jej nazwy, siedziby, granic oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Historia zmian:

  • 14 kwietnia 2017, godz. 10:43, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie