Powiadomienie o powołaniu, podziale lub zniesieniu kościelnej osoby prawnej, zmianach dotyczących jej nazwy, siedziby, granic oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Historia zmian:

  • 20 lipca 2020, godz. 09:50, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie