Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Małgorzata Guła 

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie

tel. (17) 867-13-20

 

Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:

1) wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

Historia zmian:

  • 10 lipca 2018, godz. 14:15, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie