Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości
Narodowych i Etnicznych

Małgorzata Majka-Onyszkiewicz

Główny specjalista w Biurze Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

  tel. (17) 867-12-50

Zakres pełnomocnictwa obejmuje :

1) koordynowanie na obszarze województwa podkarpackiego działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości,

2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,

3) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości,

4) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości, w zakresie zadań ujętych w pkt 1-3,

5) realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Historia zmian:

  • 15 lutego 2017, godz. 14:12, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie