Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej


Karolina Bogusz

Dyrektor Biura Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel. (17) 867-19-04

 

Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:

1) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją programu wieloletniego „Niepodległa” na terenie województwa podkarpackiego;

2) zapewnienie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim przy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Historia zmian:

  • 4 sierpnia 2017, godz. 08:26, użytkownik: Katarzyna Machowska