Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Równego Traktowania 

Agnieszka Słupek

starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

  tel. (17) 867-18-53

Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:

1) podejmowanie działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie województwa podkarpackiego oraz w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;

2) udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa podkarpackiego oraz w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

4) współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Historia zmian:

  • 7 lipca 2017, godz. 09:48, użytkownik: Paweł Sierżęga
Pokaż wszystkie