Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Karolina Bogusz

Dyrektor Biura Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel. (17) 867-19-04

 

Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:

1) koordynowanie w województwie podkarpackim konsultacji procesów legislacyjnych i programów państwowych istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

2) wspieranie Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;

3) pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz innych agencji rządowych.

Historia zmian:

  • 24 sierpnia 2016, godz. 10:38, użytkownik: Paweł Szajna
Pokaż wszystkie