Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Grażyna Podgórska

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
tel. (17) 867-19-16
fax (17) 867-19-86
e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w strukturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i kieruje Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną w Rzeszowie.

Do zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy prowadzenie spraw w zakresie:

a) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
– zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego,

– posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

b) kontroli działania administracji geodezyjnej i kartograficznej:
– marszałka województwa, wykonującego zadania przy pomocy geodety województwa,

– starosty, wykonującego zadania przy pomocy geodety powiatowego,

c) współdziałania z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,

d) przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

e) wyrażania opinii o przygotowaniu gminy do przyjęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem:
– pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
– wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (geodety województwa, geodety powiatowego, geodety gminnego).

 

Linki rekomendowane:

Nadzór geodezyjny i kartograficzny – pozostałe informacje

Historia zmian:

  • 3 października 2017, godz. 07:54, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×