Wicewojewoda

WICEWOJEWODA PODKARPACKI

 LUCYNA PODHALICZ

Sekretariat

tel. (17) 867-19-02
fax (17) 867-19-50

             e-mail: sekrwice@rzeszow.uw.gov.pl

 

 Wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań Wojewody w zakresie:

– pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

– polityki oświatowej państwa oraz nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami,

– gospodarki żywnościowej,

– nadzoru farmaceutycznego,

– ochrony środowiska,

– ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,

– nadzoru weterynaryjnego,

– nadzoru budowlanego,

– transportu drogowego,

– nadzoru sanitarnego,

– kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie.

Wicewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez dyrektorów następujących wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

– Wydziału Polityki Społecznej,

– Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

– Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,

– Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Historia zmian:

  • 12 lutego 2018, godz. 11:29, użytkownik: Mateusz Wojtyna
Pokaż wszystkie