Komunikat Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2020 r. o dodatkowym naborze wniosków o objęcie w roku 2020 dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej