Drukuj

Komunikat Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2020 r. dotyczący naboru wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych