Drukuj

Lista zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego