Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 marca 2018 r. – wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje celowe

Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 marca 2018 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 291) Wojewoda Podkarpacki podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek dla których w części 85/18 województwo podkarpackie zaplanowano dotacje celowe wraz z  kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom.

Historia zmian:

  • 13 marca 2018, godz. 08:35, użytkownik: Katarzyna Machowska