Obwieszenie o wydaniu decyzji z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: I-XI.7821.4.2018 w sprawie uchylenia decyzji Starosty Sanockiego z dnia 28 września 2018 r., Nr 3/18, znak: AB6740.9.4.2018