Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Historia zmian:

  • 4 października 2019, godz. 12:44, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska