Drukuj

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020