Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019 r.

Historia zmian:

  • 12 grudnia 2018, godz. 13:47, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska