Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku na terenie województwa podkarpackiego