Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o podziale środków z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2019 r.