Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o podziale środków z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2019 r.

Historia zmian:

  • 23 kwietnia 2019, godz. 14:15, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska