Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o podziale środków z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2019 r.