Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia z mocy prawa, że działka nr 2931/3, położona w gm. Rudnik nad Sanem, obręb 0001 Rudnik nad Sanem, stała się z mocy prawa własnością Gminy Rudnik nad Sanem