Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia z mocy prawa, że działka nr 528/2, położona w gm. Czarna, obręb 0004 Głowaczowa, stała się własnością Powiatu Dębickiego