Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka 213/1, położona w gm. Ulanów, obręb 0010 Borki, stała się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego