Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 371/8, położona w Jarosławiu, obręb 4 miasta Jarosławia, stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa