Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działki nr nr 256//2, 391/2, 472/7, 130/4, 155/2, 156/12, 390/2, 392/2, 170/4, 140/4, 156/10, 157/2, położone w gm. Kołaczyce, obręb Sowina, stały się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego