Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działki nr nr 771, 767, położone w Jarosławiu, obręb 4, stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Jarosław