Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1110/1, położoną w gm. Dzikowiec, obręb 0004 Dzikowiec