Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1681/1, położoną w gm. Radomyśl nad Sanem, obręb 0002 Chwałowice