Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1857/1, położoną w gm. Majdan Królewski, obręb 0005